Λύση :

Από τα γεγονότα γ1-γ4 βγάζουμε τα εξής συμπεράσματα:
σ1. Από το γ4 προκύπτει ότι η Α δεν κοιτάζει την Α.
σ2. Από το γ4 και το γ2 προκύπτει ότι η Α δεν κοιτάζει τη Β.
σ3. Από το γ3 και το γ2 προκύπτει ότι Α δεν κοιτάζει τη Δ.
σ4. Από τα σ1, σ2, σ3 και το γ1 προκύπτει ότι η Α κοιτάζει τη Γ.
σ5. Από το σ4 και το γ2 προκύπτει ότι η Β κοιτάζει τη Γ. Άρα η π1 είναι αληθής.
σ6. Η π2 είναι μη αποφασίσιμη γιατί από τη γ2 δεν προκύπτει ότι η Β δεν μπορεί να κοιτάζει την Α. Με μεγαλύτερη αυστηρότητα, αν συμβολίσουμε με Χ->Υ την πρόταση "η Χ κοιτάζει την Υ" τότε το γ2 γράφεται: Αν Άννα->Υ τότε Βάσω->Υ. Δεν ισχύει όμως αναγκαστικά το αντίστροφο, δηλαδή το Αν Βάσω->Υ τότε Άννα->Υ. Άρα η Βάσω θα μπορούσε να κοιτάζει την Άννα και η π2 είναι μη αποφασίσιμη.

I learned nothing from someone who agreed with me.
--Robert A. Heinlein

Σχολιάστε το γρίφο


Πίσω