Λύση :

Ο δικαστής είπε στον γείτονα πως δέχεται την άποψή του και άρα από τη συμφωνία τους προκύπτει ότι το πηγάδι ανήκει τώρα στον γεωργό και το νερό που περιέχει ανήκει ακόμα στον γείτονα. Τώρα όμως είτε θα πρέπει να πληρώνει ενοίκιο στον γεωργό για όσο διάστημα έχει το νερό του στο πηγάδι του άλλου είτε θα πρέπει να βγάλει αμέσως το νερό του έξω από το ξένο πηγάδι. Ο γείτονας κατάλαβε πως καμία από τις δύο λύσεις δεν τον συνέφερε οικονομικά και έτσι έδωσε τη συγκατάθεσή του να κρατήσει ο γεωργός και το νερό του πηγαδιού.

"Friends are those rare people who ask how we are and then wait to hear the answer."
--Ed Cunningham

Σχολιάστε το γρίφο


Πίσω