Λύση :

Το αριστερό σου χέρι.

"My life has a superb cast but I can't figure out the plot."

Σχολιάστε το γρίφο


Πίσω