Λύση :

Ας ομαδοποιήσουμε τις φανέλες και τα σορτς σε μια κατηγορία που θα την ονομάσουμε "στοιχεία". Οι 33 αθλητές έχουν συνολικά 66 στοιχεία και το κάθε στοιχείο παίρνει μια τιμή που προσδιορίζει το μέγεθός του.
Αφού ακούστηκε ο αριθμός 10 σημαίνει πως τουλάχιστον 11 στοιχεία έχουν την ίδια τιμή, την οποία ονομάζουμε Τ1. Αφού ακούστηκε ο αριθμός 9 σημαίνει πως τουλάχιστον 10 στοιχεία έχουν μια άλλη κοινή τιμή διαφορετική από την πρώτη, την οποία ονομάζουμε Τ2. Συνεχίζοντας με αυτόν τον τρόπο βρίσκουμε πως τα 11+10+9+8+7+6+5+4+3+2+1=66 στοιχεία έχουν συνολικά ακριβώς 11 τιμές με αύξουσα αρίθμηση από Τ1 έως Τ11.
Αφού δεν περίσσεψε κανένα στοιχείο και αφού κάθε νούμερο που ακούστηκε αφορά μόνο φανέλες ή μόνο σορτς, σημαίνει πως κάθε τιμή αφορά είτε μόνο φανέλες είτε μόνο σορτς. Έστω πως η τιμή Τ1 αφορά 11 σορτς. Για να μην υπάρχουν δύο αθλητές με κοινό μέγεθος σε σορτς και φανέλες θα πρέπει αυτά τα 11 σορτς με τιμή Τ1 να συνδυάζονται με 11 φανέλες με διαφορετικές τιμές μεταξύ τους. Όμως οι διαθέσιμες τιμές γι αυτές τις φανέλες είναι από την Τ2 έως την Τ11, δηλαδή μόνο 10. Άρα βάσει της αρχής του περιστερώνα, θα υπάρχουν τουλάχιστον δύο ίδιες τιμές φανελών που συνδυάζονται με την τιμή Τ1 των σορτς και άρα δύο αθλητές θα έχουν κοινό μέγεθος φανέλας και σορτς.

"The most dangerous opponent is myself."
--Pavel Eljanov at the opening ceremony of the 79th Tata Steel Chess Tournament.

Σχολιάστε το γρίφο


Πίσω