Λύση :

Υποθέτουμε αρχικά ότι το υποβρύχιο κινείται με ταχύτητα 1 m/sec. Άρα σε χρόνο t=1 sec θα βρίσκεται σε απόσταση (1 sec)*(1 m/sec) = 1 m μακριά από το λιμάνι. Οπότε η πρώτη βολή θα πραγματοποιηθεί σε απόσταση 1 m από το λιμάνι. Αν δεν πετύχουμε το υποβρύχιο, υποθέτουμε ότι αστοχήσαμε γιατί κινείται με ταχύτητα 2 m/sec. Άρα σε χρόνο t=2 sec θα βρίσκεται σε απόσταση (2 sec)*(2 m/sec) = 4 m μακριά από το λιμάνι και σε αυτή την απόσταση θα επιχειρήσουμε τη δεύτερη βολή. Αν αστοχήσουμε και πάλι υποθέτουμε ότι κινείται με ταχύτητα 3 m/sec και σε χρόνο t=3 sec θα βρίσκεται σε απόσταση (3 sec)*(3 m/sec) = 9 m μακριά από το λιμάνι. Γίνεται φανερό ότι οι αποστάσεις που πρέπει να ρίχνουμε τα βλήματα είναι διαδοχικά τέλεια τετράγωνα (1,4,9,16, κλπ.) και έτσι αναπόφευκτα κάποια στιγμή θα πετύχουμε το υποβρύχιο.

"All right, they're on our left, they're on our right, they're in front of us, they're behind us... they can't get away this time."
--Chesty Puller (United States Marine Corps, when surrounded by 8 enemy divisions during the Korean War.)

Σχολιάστε το γρίφο


Πίσω