Λύση :

Ο μέγιστος χρόνος που θα απαιτηθεί είναι 10 δευτερόλεπτα και μια ωραία απόδειξη είναι η ακόλουθη: Ας υποθέσουμε ότι κάθε μυρμήγκι κρατάει μία σημαία. Κάθε φορά που συναντιέται με ένα άλλο μυρμήγκι, ανταλλάσσουν μεταξύ τους σημαίες. Με αυτόν τον τρόπο κάθε σημαία κινείται προς μία μόνο κατεύθυνση. Έτσι κάθε σημαία θα κινείται με ταχύτητα 10 εκατοστά το δευτερόλεπτο προς κάποια άκρη του κλαδιού. Το μέγιστο χρονικό διάστημα που μπορεί να παραμείνει μια σημαία πάνω στο κλαδί είναι όταν ξεκινάει από τη μία άκρη του και πέφτει στην άλλη. Άρα σε 10 δευτερόλεπτα θα έχουν πέσει όλες οι σημαίες από το κλαδί. Αφού κάθε μυρμήγκι κρατάει κάθε στιγμή μία σημαία, σε 10 δευτερόλεπτα θα έχουν πέσει και όλα τα μυρμήγκια από το κλαδί.

"There are many ways of going forward, but only one way of standing still."
--Franklin D. Roosevelt

Σχολιάστε το γρίφο


Πίσω