Λύση :

Με κάθε κέρμα που ρίχνουμε στην κερματομηχανή αυξάνουμε ή μειώνουμε τη διαφορά μεταξύ των δύο ειδών νομισμάτων που έχουμε κατά 4. Αφού όμως η αρχική τους διαφορά είναι 2, δεν θα μπορέσει ποτέ να γίνει 0. Άρα το ζητούμενο είναι αδύνατο.

"You can't do the same thing day after day and expect different results."

Σχολιάστε το γρίφο


Πίσω