Λύση :

Αν οι χημικοί ήταν περισσότεροι τότε θα ήταν τουλάχιστον 51, άρα θα υπήρχε τουλάχιστον ένας χημικός μέσα στους 50 ερωτηθέντες. Αυτός θα απαντούσε ότι οι χημικοί είναι περισσότεροι, πράγμα άτοπο γιατί και οι 50 ερωτηθέντες απάντησαν πως οι αλχημιστές είναι περισσότεροι.
Από την άλλη, αν οι αλχημιστές ήταν περισσότεροι τότε θα ήταν τουλάχιστον 51, άρα θα υπήρχε τουλάχιστον ένας αλχημιστής μέσα στους 50 ερωτηθέντες. Αυτός θα απαντούσε ψέματα ότι οι χημικοί είναι περισσότεροι, επίσης άτοπο.
Άρα η μόνη δυνατότητα είναι να υπάρχει ίσος αριθμός χημικών και αλχημιστών.
Μένει να επαληθεύσουμε ότι στην περίπτωση δύο ίσων ομάδων, οποιοιδήποτε 50 και αν ερωτήθηκαν θα απαντούσαν πως οι αλχημιστές είναι περισσότεροι. Πράγματι, ένας χημικός θα σκεφτόταν ότι οι αλχημιστές είναι περισσότεροι αν εξαιρούσε τον εαυτό του από το πλήθος των χημικών και θα απαντούσε ότι οι αλχημιστές είναι περισσότεροι, ενώ ένας αλχημιστής θα σκεφτόταν ότι οι χημικοί είναι περισσότεροι αν εξαιρούσε τον εαυτό του από το πλήθος των αλχημιστών και θα απαντούσε ψέματα ότι οι αλχημιστές είναι περισσότεροι.
Οπότε στο συνέδριο συμμετείχαν 50 χημικοί και 50 αλχημιστές.

"The only possible conclusion the social sciences can draw is: some do, some don't."
--Ernest Rutherford

Σχολιάστε το γρίφο


Πίσω