Λύση :

Παρακάτω παρουσιάζονται δύο λύσεις, μία συμμετρική ως προς το κέντρο της σκακιέρας και μία συμμετρική ως προς το κάθετο άξονα που περνάει από τη μέση της σκακιέρας. Την πρώτη ανακάλυψε ο λύτης Michalis που πρότεινε τον γρίφο.

 

"We never know the worth of water 'til the well is dry."
--English Proverb

Σχολιάστε το γρίφο


Πίσω