Λύση :

Υποθέτουμε πως η μέλισσα δεν θα βρεθεί ποτέ στο κόκκινο κελί.
Αυτό σημαίνει πως θα περιφέρεται επ' άπειρον στον λαβύρινθο και άρα θα υπάρχει τουλάχιστον ένα κελί (έστω το Κ) το οποίο θα επισκεφτεί άπειρες φορές.
Αφού το βέλος του κελιού Κ δείχνει προς μια νέα κατεύθυνση κάθε φορά που το επισκέπτεται, προκύπτει πως θα επισκεφτεί και όλα τα γειτονικά του κελιά άπειρες φορές.
Αν Λ είναι ένα γειτονικό κελί του Κ, τότε ισχύει για το Λ ότι και για το Κ.
Προκύπτει τελικά πως η μέλισσα θα επισκεφτεί όλα τα κελιά του λαβύρινθου άπειρες φορές.
Ένα από αυτά τα κελιά είναι και αυτό που οδηγεί στο κόκκινο και σε κάποια επίσκεψη το βέλος του θα δείχνει προς το κόκκινο κελί.
Οπότε καταρρίπτεται η υπόθεση που κάναμε πως η μέλισσα δεν θα επισκεφτεί ποτέ το κόκκινο κελί.

"For every complex problem, there is a solution that is simple, neat, and wrong."
--H.L. Mencken

Σχολιάστε το γρίφο


Πίσω