Λύση :

Αρχικά, το άθροισμα των απόλυτων αποστάσεων των μυρμηγκιών από τον κεντρικό θάλαμο είναι: 5*(0+1+1+2+2) = 30 θέσεις. Όταν θα έχουν επιτύχει το στόχο τους, το άθροισμα των απόλυτων αποστάσεών τους από τον κεντρικό θάλαμο θα είναι: (0+1+1+2+2+3+3+…+12+12) = 156 θέσεις.
Η απόλυτη απόσταση από τον κεντρικό θάλαμο αυξάνεται κάθε λεπτό κατά μία θέση καθώς ένα μυρμήγκι μετακινείται σε διπλανό θάλαμο. Άρα τα μυρμήγκια θα χρειαστεί να μετακινηθούν κατά 156–30 = 126 θέσεις και αυτό επιτυγχάνεται σε 126 λεπτά.

"Time is nature's way of keeping everything from happening all at once."

Σχολιάστε το γρίφο


Πίσω