Λύση :

Ο μεγάλος κύκλος μπορεί να θεωρηθεί πράγματι πως κυλάει οπότε η απόσταση ΑΒ ισούται με την περιφέρεια του μεγάλου κύκλου, αλλά ο μικρός κύκλος κυλάει και ολισθαίνει ταυτόχρονα οπότε η απόσταση ΓΔ είναι μεγαλύτερη από την περιφέρεια του μικρού κύκλου.

"When I was a child, my mother said to me: 'If you become a soldier you'll be a general. If you become a monk you'll end up as the pope.' Instead I became a painter and wound up as Picasso."
--Pablo Picasso

Σχολιάστε το γρίφο


Πίσω