Λύση :

Στο σχήμα παρουσιάζεται μια λύση με αφαίρεση 9 σπίρτων:

"If you can't make it good, at least make it look good."
--Bill Gates, Microsoft Founder

Σχολιάστε το γρίφο


Πίσω