Λύση :

Στο 1ο πρόβλημα, το παρακάτω διπλό αστέρι είναι η μοναδική διάταξη με την οποία σχηματίζονται 15 ευθείες.

 

 

Στο 2ο πρόβλημα, εντός του παρακάτω ισόπλευρου τριγώνου σχηματίζονται 18 ευθείες. Είναι η λύση με τις περισσότερες ευθείες που έχει βρεθεί ως τώρα, αν και δεν έχει αποδειχθεί πως είναι η βέλτιστη.

Για περισσότερες πληροφορίες: On some points-and-lines problems and configurations

 

Failure is a temporary experience on the way to succeed. It is part of the learning process.

Σχολιάστε το γρίφο


Πίσω