Λύση :

Μιας και όλες οι δηλώσεις είναι ψευδείς, θα τις αντιστρέψουμε και θα αφαιρέσουμε τις περιττές “φιλοφρονήσεις”:

Αμαλία: Είμαι πάνω από 30.
Βασιλική: Δεν είμαι 28.
Αμαλία: Είσαι το πολύ 28.
Βασιλική: Είσαι το πολύ 4 χρόνια μεγαλύτερή μου.

Δηλαδή η Αμαλία είναι από 31 χρονών και πάνω και η Βασιλική είναι από 27 χρονών και κάτω. Αφού όμως η Αμαλία είναι το πολύ 4 χρόνια μεγαλύτερη της Βασιλικής, προκύπτει πως η Αμαλία είναι 31 ετών και η Βασιλική 27 ετών.

"I wish I was like you: easily amused."
--Nirvana, All Apologies

Σχολιάστε το γρίφο


Πίσω