Λύση :

Το κλειδί της λύσης είναι να σκεφτεί κανείς ότι οι δύο ευθείες πρέπει να τέμνονται, έτσι ώστε το σημείο τομής τους να είναι η κορυφή ενός νέου τριγώνου.

"I saw the angel in the marble and carved until I set him free."
--Michelangelo

Σχολιάστε το γρίφο


Πίσω