Λύση :

Στην απόδειξη που παρουσιάστηκε και στο σημείο που αναφερθήκαμε στα ν+1 άλογα, χρειάζεται να υπάρχουν τουλάχιστον 3 άλογα προκειμένου το επιχείρημα να ευσταθεί. Αυτά είναι το Π, το Τ και ένα τουλάχιστον ενδιάμεσο άλογο που παίζει το ρόλο του συνδετικού κρίκου μεταξύ του Π και του Τ.
Όμως για ν=1, το ν+1 αναφέρεται σε 2 μόνο άλογα για τα οποία το επιχείρημα δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Άρα η επαγωγική αλυσίδα σπάει στη μετάβαση από το ν=1 προς το ν=2.
Αν από την άλλη δοκιμάσουμε να εξαιρέσουμε το ν=1 από τα πλήθη αλόγων για τα οποία η πρόταση είναι αληθής, τότε θα πρέπει να δείξουμε στο βήμα 1 πως η πρόταση είναι αληθής για το μικρότερο δυνατό ν, δηλαδή για ν=2. Όμως καμία τέτοια απόδειξη δεν υπάρχει, αφού 2 άλογα μπορεί πράγματι να έχουν διαφορετικά χρώματα.

"Applaud my friends, the comedy is over."
--Ludwig van Beethoven, last words

Σχολιάστε το γρίφο


Πίσω