Λύση :

Το 1ο κλειδί δοκιμάζεται με τη σειρά σε κάθε πόρτα. Αν δεν μπορεί να ανοίξει τις 9 πρώτες πόρτες τότε αυτό το κλειδί αντιστοιχεί αναγκαστικά στη 10η πόρτα.
Το 2ο κλειδί δοκιμάζεται με τη σειρά σε κάθε μία από τις υπόλοιπες πόρτες. Αν δεν μπορεί να ανοίξει τις 8 πρώτες πόρτες τότε αυτό το κλειδί αντιστοιχεί αναγκαστικά στην 9η πόρτα.
Ακολουθώντας την ίδια λογική γίνεται φανερό ότι ο μέγιστος αριθμός δοκιμών που μπορεί να χρειαστούν είναι 9+8+7+6+5+4+3+2+1 = 45 δοκιμές.

Follow me, the wise man said, but he walked behind...

Σχολιάστε το γρίφο


Πίσω