Λύση :

Από όλους τους δυνατούς συνδυασμούς απαντήσεων του ψεύτη περαστικού, οι μόνες περιπτώσεις όπου χρειάζεται και αρκεί η ερώτηση αν ο αριθμός του σπιτιού περιέχει το 4 για να προσδιοριστεί αυτό το σπίτι είναι οι εξής:

- «Αριθμός 1-20», «Ζυγός», «Τέλειο τετράγωνο», «Περιέχει 4», οπότε ο μοναδικός αριθμός που προκύπτει είναι το 4.
- «Αριθμός 1-20», «Ζυγός», «Τέλειο τετράγωνο», «Δεν περιέχει 4», οπότε ο μοναδικός αριθμός που προκύπτει είναι το 16.
- «Αριθμός 21-50», «Μονός», «Τέλειο τετράγωνο», «Δεν περιέχει 4», οπότε ο μοναδικός ο αριθμός που προκύπτει είναι το 25.
- «Αριθμός 21-50», «Μονός», «Τέλειο τετράγωνο», «Περιέχει 4», οπότε ο μοναδικός αριθμός που προκύπτει είναι το 49.

Εμείς δεν γνωρίζουμε σε ποιον από τους παραπάνω αριθμούς πήγε ο Άρης, γιατί δεν μας δίνεται η απάντηση της τελευταίας ερώτησης.
Μόλις ο Άρης έμαθε πως όλες οι πληροφορίες που πήρε ήταν ψευδείς, αυτό που έκανε ήταν να τις αντιστρέψει και να προσπαθήσει πάλι από τις τέσσερις αντεστραμμένες πληροφορίες να βρει τον σωστό αριθμό. Αφού τελικά τα κατάφερε, σημαίνει πως η αντιστροφή των πληροφοριών που πήρε οδηγεί σε έναν μοναδικό αριθμό σπιτιού. Αυτό μπορεί να συνέβη μόνο εάν ο αριθμός του σπιτιού του Γιάννη ήταν το 25, που οδηγεί με μοναδικό τρόπο στο ότι το σπίτι της Βίκυς ήταν στον αριθμό 14.

Believe those who are seeking the truth. Doubt those who find it.
--Andre Gide

Σχολιάστε το γρίφο


Πίσω