Λύση :

Το πρόβλημα λύνεται με τους παρακάτω δύο τρόπους:

Don't judge those who try and fail. Judge only those who fail to try.

Σχολιάστε το γρίφο


Πίσω