Λύση :

Και οι δύο ομάδες προτάσεων δημιουργούν μια κυκλική αναφορά.
Όμως η πρώτη ομάδα προτάσεων είναι συνεπής και η σειρά αληθείας τους είναι (Α,Α,Ψ,Ψ,Α) ή (Ψ,Ψ,Α,Α,Ψ) ανάλογα με το αν θεωρήσουμε αυθαίρετα πως κάποια συγκεκριμένη πρόταση είναι αληθής ή ψευδής.
Η δεύτερη ομάδα οδηγεί σε λογική αντίφαση, γιατί όποια πρόταση και αν υποθέσουμε πως είναι είτε αληθής είτε ψευδής, τότε όλες οι προτάσεις προκύπτουν να είναι ταυτόχρονα αληθείς και ψευδείς.
Η λογική αντίφαση της δεύτερης ομάδας οφείλεται στο ότι το σύνολο των ψευδών αναφορών της είναι περιττός αριθμός. Άρα στην κυκλική αλυσίδα των αναφορών αντιστρέφεται η τιμή αληθείας της πρώτης πρότασης όταν ξαναγυρίσουμε σε αυτήν.

If people do not believe that mathematics is simple, it is only because they do not realize how complicated life is.
--John von Neumann

Σχολιάστε το γρίφο


Πίσω