Λύση :

Ο κατηγορούμενος θα μπορούσε να είχε κάνει τη δήλωση: «Το στέμμα το έκλεψε ένας Χετταίος». Αν αυτή η δήλωση είναι αληθής τότε ο κατηγορούμενος είναι Ίωνας, άρα αθώος. Αν αυτή η δήλωση είναι ψευδής τότε το στέμμα δεν το έκλεψε Χετταίος, ενώ ο κατηγορούμενος αφού είπε ψέματα είναι Χετταίος, άρα αθώος.

My mind is my own church.
--Thomas Paine

Σχολιάστε το γρίφο


Πίσω