Λύση :

1. Έστω πως ο αριθμός όλων των Ελλήνων είναι Ν.
2. Ο κάθε Έλληνας μπορεί να έχει από 0 έως Ν–1 (Έλληνες) φίλους.
3. Ας υποθέσουμε πως δεν υπάρχουν τουλάχιστον δύο Έλληνες με τον ίδιο αριθμό φίλων. Τότε ο κάθε Έλληνας πρέπει να έχει ένα διαφορετικό αριθμό φίλων από όλους τους άλλους. Δηλαδή πρέπει να υπάρχουν όλα τα πλήθη φιλιών από 0 έως Ν–1. Αυτά τα πλήθη είναι συνολικά Ν, όσοι και οι Έλληνες.
4. Όμως ο Έλληνας που τους έχει όλους φίλους (Ν–1) δεν μπορεί να είναι φίλος με αυτόν που δεν έχει κανέναν φίλο (0). Οπότε η υπόθεση του βήματος 3 καταρρίπτεται.
5. Άρα υπάρχουν τουλάχιστον δύο Έλληνες με τον ίδιο αριθμό φίλων.

Reality is that which refuses to go away when I stop believing in it.
--Phillip K. Dick

Σχολιάστε το γρίφο


Πίσω