Λύση :

Το βάρος του ανθρώπου είναι 90 κιλά.

No man really becomes a fool until he stops asking questions.
--Charles Steinmetz

Σχολιάστε το γρίφο


Πίσω