Λύση :

Οι δύο καμήλες στέκονται από την αρχή έτσι ώστε να κοιτάζονται κατά πρόσωπο. Η μία βλέπει την Ανατολή πίσω από το πρόσωπο της άλλης και η άλλη βλέπει τη Δύση με τον ίδιο τρόπο.

I hear and I forget. I see and I remember. I do and I understand.
--Confucius

Σχολιάστε το γρίφο


Πίσω