Λύση :

Στην τρύπα Γ. Η διαδρομή που θα ακολουθήσει η μπάλα φαίνεται στο σχήμα.

Reality is that which refuses to go away when I stop believing in it.
--Phillip K. Dick

Σχολιάστε το γρίφο


Πίσω