Λύση :

Αν υπήρχε μόνο ένας κάτοικος τότε για να είναι αληθή και τα τρία συμπεράσματα θα έπρεπε να είναι τελείως φαλακρός.
Αν υπήρχαν 2 κάτοικοι τότε για να είναι αληθή και τα τρία συμπεράσματα θα έπρεπε ο ένας να είναι φαλακρός και ο άλλος να έχει 1 τρίχα.
Αν υπήρχαν 3 κάτοικοι τότε για να είναι αληθή και τα τρία συμπεράσματα θα έπρεπε να έχουν 0, 1, 2 τρίχες αντίστοιχα.Αν υπήρχαν 317 κάτοικοι τότε για να είναι αληθή και τα τρία συμπεράσματα θα έπρεπε να έχουν 0, 1, 2, …, 316 τρίχες αντίστοιχα.

Οποιοσδήποτε αριθμός κατοίκων μεγαλύτερος του 317 παραβιάζει κάποιο από τα τρία συμπεράσματα. Συνεπώς ο μέγιστος αριθμός κατοίκων στο Καραφλοχώρι είναι 317.

I don't believe there are any lazy people just some that are currently uninspired.
--Zig Ziglar

Σχολιάστε το γρίφο


Πίσω