Λύση :

Ο πιο άτυχος διαδηλωτής πρέπει να βρίσκεται περικυκλωμένος από άλλους διαδηλωτές που στέκονται στις κορυφές ενός κανονικού πολυγώνου, με τον άτυχο στο κέντρο τους. Το πολύγωνο αυτό θα πρέπει να έχει τις περισσότερες δυνατές κορυφές αλλά ταυτόχρονα οι πλευρές του να είναι μεγαλύτερες ή ίσες από την ακτίνα του. Το πολύγωνο με τις περισσότερες κορυφές που η πλευρά του ισούται με την ακτίνα του είναι το κανονικό εξάγωνο. Άρα ο πιο άτυχος διαδηλωτής μπορεί να φάει μέχρι 6 γιαούρτια.

Για την τρισδιάστατη περίπτωση του δεύτερου ερωτήματος υπάρχουν δύο λύσεις. Η μία είναι οι διαδηλωτές να σχηματίζουν ένα κανονικό εικοσάεδρο γύρω από τον άτυχο διαδηλωτή και η άλλη να σχηματίζουν ένα κυβοκτάεδρο (τη δεύτερη διάταξη ανακάλυψε ο batman1986). Και τα δύο στερεά έχουν 12 κορυφές, άρα 12 γιαούρτια μπορεί να φάει ο πιο άτυχος διαδηλωτής στις τρεις διαστάσεις. Επειδή μάλιστα το κυβοκτάεδρο έχει ακμή ίση με την ακτίνα του, αυτό δείχνει πως δεν είναι δυνατόν να τοποθετηθεί και 13ος διαδηλωτής ανάμεσα στους αρχικούς 12 και να σημαδέψουν όλοι τον άτυχο, γιατί η απόσταση τουλάχιστον δύο εξ αυτών θα ήταν μικρότερη από την απόστασή τους από τον άτυχο και άρα θα σημάδευε ο ένας τον άλλον.

No man really becomes a fool until he stops asking questions.
--Charles Steinmetz

Σχολιάστε το γρίφο


Πίσω