Λύση :

30 δευτερόλεπτα.
Χρειάζονται 10 δευτερόλεπτα για να διαβιβάσει ο πρώτος το μήνυμα σε έναν από τους φίλους του. Οι δύο φίλοι που γνωρίζουν τώρα το μήνυμα χρειάζονται άλλα 10 δευτερόλεπτα για να το διαβιβάσουν σε δύο άλλους. Οι τέσσερις φίλοι που γνωρίζουν τώρα το μήνυμα χρειάζονται άλλα 10 δευτερόλεπτα για να το διαβιβάσουν στους τέσσερις τελευταίους.

Intelligence is like a river: the deeper it is the less noise it makes.

Σχολιάστε το γρίφο


Πίσω