Λύση :

Αν τα παιδιά που φόραγαν κόκκινο καπέλο ήταν τρία ή λιγότερα, τότε κανένα παιδάκι δεν θα έπαιρνε μπαλόνι. Αν ήταν πέντε ή περισσότερα, θα έπαιρναν όλα από ένα μπαλόνι. Αν όμως φόραγαν κόκκινο καπέλο τέσσερα παιδάκια, τότε όσα φόραγαν άσπρο καπέλο θα έπαιρναν μπαλόνι, ενώ αυτά τα τέσσερα, βλέποντας το καθένα μόνο τρία να φορούν κόκκινο καπέλο, δεν θα έπαιρναν μπαλόνι. Άρα μπαλόνι πήραν 6 παιδάκια.

My mind is my own church.
--Thomas Paine

Σχολιάστε το γρίφο


Πίσω