Λύση :

Χρειάστηκε μόνο δύο προσπάθειες.
Δεν είναι φυσικά απαραίτητο τα χτυπήματά του να γίνονται σε ευθεία γραμμή με την τρύπα. Έτσι στην πρώτη προσπάθεια χτύπησε το μπαλάκι κατά 11 μέτρα με μια μικρή απόκλιση από την τρύπα και στη δεύτερη προσπάθεια έστειλε το μπαλάκι για άλλα 11 μέτρα ακριβώς μέσα στην τρύπα.
Για να βρει το σημείο που έπρεπε να στείλει το μπαλάκι στην πρώτη προσπάθεια, του χρησίμευσαν οι γνώσεις τριγωνομετρίας.

We do not see things as they are. We see things as we are.
--Anais Nin

Σχολιάστε το γρίφο


Πίσω