Λύση :

Για κάθε πραγματική ώρα που περνάει, στο ρολόι περνούν μόνο 36 λεπτά. Από τις 12:00 το μεσημέρι το ρολόι έχει τρέξει κατά 180 δικά του λεπτά που αντιστοιχούν σε 5 πραγματικές ώρες. Αφού έχει σταματήσει και μία ώρα, η πραγματική ώρα είναι 6:00 το απόγευμα.

No man really becomes a fool until he stops asking questions.
--Charles Steinmetz

Σχολιάστε το γρίφο


Πίσω