Λύση :

Η κύρια δυσκολία αυτού του προβλήματος είναι πως δεν ξέρουμε πόσα είναι τα παλιά και πόσα τα νέα μέλη του κλαμπ, παρά μόνο πως το σύνολό τους είναι 500. Παρόλ' αυτά μπορούμε να βρούμε το ποσό που συγκεντρώθηκε, αν παρατηρήσουμε πως τα 14 ευρώ που πλήρωσαν τα νέα μέλη είναι ακριβώς το 70% των 20 ευρώ που πλήρωσαν τα παλιά μέλη. Προκύπτει έτσι πως το ποσό που πλήρωσαν τα παλιά μέλη συν το ποσό που πλήρωσαν τα νέα μέλη είναι το ίδιο με το ποσό που θα συγκεντρωνόταν αν και τα 500 μέλη πλήρωναν 14 ευρώ το καθένα. Συγκεντρώθηκαν δηλαδή 7000 ευρώ.

Don't judge those who try and fail. Judge only those who fail to try.

Σχολιάστε το γρίφο


Πίσω