Λύση :

Χρειάζονται 3 ταξιδιώτες. Γεμίζουν τα σακίδιά τους με προμήθειες 4 ημερών, ξεκινούν όλοι μαζί και κάνουν μια μέρα δρόμο. Στο σημείο εκείνο θα έχει ο καθένας τους προμήθειες 3 ημερών. Ο πρώτος δίνει προμήθειες μίας μέρας στον δεύτερο και στον τρίτο και με τις προμήθειες της μίας μέρας που του απομένουν γυρίζει πίσω. Ο δεύτερος και ο τρίτος κάνουν άλλη μια μέρα δρόμο. Στο σημείο εκείνο έχει ο καθένας τους προμήθειες 3 ημερών. Ο δεύτερος δίνει προμήθειες μίας ημέρας στον τρίτο και με τις προμήθειες των 2 ημερών που του απομένουν γυρίζει πίσω. Ο τρίτος με τις προμήθειες 4 ημερών που έχει τώρα κάνει τις υπόλοιπες 4 μέρες δρόμο και φτάνει στην άλλη πόλη.

Follow me, the wise man said, but he walked behind...

Σχολιάστε το γρίφο


Πίσω