Λύση :

Το λάθος είναι πως στον πρώτο όρο του τύπου υπολογισμού του κέρδους [(1/2) * x], η Αλίκη θεωρεί το ποσό x σαν να ήταν το μικρό ποσό που αν διπλασιαστεί δίνει κέρδος x και στον δεύτερο όρο του τύπου [(1/2) * –x/2], η Αλίκη θεωρεί το ποσό x σαν να ήταν το μεγάλο ποσό που αν υποδιπλασιαστεί δίνει ζημία x/2.
Αυτός είναι ο λόγος που καταλήγει εσφαλμένα σε θετική απόδοση.

Ο σωστός τρόπος υπολογισμού του κέρδους είναι πρώτα να θέσει σαν x το μικρό ποσό και σαν 2x το μεγάλο. Αν αλλάξει φακέλους τότε έχει πιθανότητα 1/2 να έχει το μικρό ποσό (x), οπότε το κέρδος της θα είναι x και πιθανότητα 1/2 να έχει το μεγάλο ποσό (2x), οπότε το κέρδος της θα είναι –x. Άρα το αναμενόμενο κέρδος της είναι:
(1/2) * x + (1/2) * –x = 0
Αυτό σημαίνει πως δεν μπορεί να περιμένει ούτε κέρδος ούτε ζημιά από την ανταλλαγή φακέλων, οπότε το αν θα δεχθεί να αλλάξει ή όχι εξαρτάται από τη διάθεσή της να ρισκάρει το ποσό που έχει μέσα ο φάκελός της.

The pendulum of the mind alternates between sense and nonsense, not between right and wrong.
--Carl Jung

Σχολιάστε το γρίφο


Πίσω