Λύση :

Κόβετε ένα κομμάτι κολλητική ταινία και στη μια άκρη της δένετε τη μία ράβδο από το μέσον της. Κρεμάτε την άλλη άκρη από το χέρι σας. Αν είναι ο μαγνήτης, θα προσανατολιστεί στη διεύθυνση Βορρά - Νότου.

Don't judge those who try and fail. Judge only those who fail to try.

Σχολιάστε το γρίφο


Πίσω