Λύση :

Για τη λύση και αυτού του γρίφου ξεκινάμε από μια απλούστερη υποθετική περίπτωση:
1) Αν στο κλουβί υπήρχε μόνο ένα λιοντάρι, τότε θα έτρωγε ασυζητητί το πρόβατο.
2) Αν υπήρχαν δύο, τότε δεν θα το έτρωγε κανένα, διότι θα έπεφτε θύμα του άλλου λιονταριού.
3) Αν υπήρχαν τρία, τότε κάποιο λιοντάρι θα έτρωγε το πρόβατο, ΅ην έχοντας να φοβηθεί τίποτα από τα υπόλοιπα δύο, λόγω της περίπτωσης 2.
4) Αν υπήρχαν τέσσερα, τότε πάλι δεν θα έτρωγε κανένα το πρόβατο, γιατί κάποιο από τα υπόλοιπα τρία θα έτρωγε και το ίδιο (περίπτωση 3).
Καταλήγουμε τελικά πως αν ο αρχικός αριθμός των λιονταριών είναι ζυγός το πρόβατο θα επιβιώσει, ενώ αν είναι μονός θα φαγωθεί.

Pressure and time transform coals into diamond.

Σχολιάστε το γρίφο


Πίσω