Λύση :

Αν δεν μπορέσατε να φτάσετε στη λύση, σας δίνονται οι παρακάτω βοήθειες:
1) Το πρόβλημα λύνεται με οποιουσδήποτε αριθμούς αρχικών φύλλων και ανοικτών φύλλων.
2) Στο τέλος δεν χρειάζεται να ξέρετε τον αριθμό των ανοικτών φύλλων που θα προκύψουν.
3) Οι χειρισμοί που πρέπει να γίνουν στην τράπουλα είναι ελάχιστοι.
4) Τα ανοικτά φύλλα μπορούν να γίνουν κλειστά και το αντίστροφο, αν αναποδογυριστούν.
Προσπαθήστε πάλι με λιγότερα αρχικά φύλλα πριν διαβάσετε παρακάτω.

Τρόπος επίλυσης:
Αφαιρέστε από την τράπουλα τα 13 πρώτα φύλλα και τοποθετήστε τα δίπλα ανάποδα, έτσι ώστε τα κλειστά να γίνουν ανοικτά και το αντίστροφο. Οι δύο στοίβες που προέκυψαν έχουν τον ίδιο αριθμό ανοικτών φύλλων.
Αν π.χ. στα 13 φύλλα που πιάσατε υπάρχουν 3 ανοικτά, τότε στην πρώτη στοίβα θα έχουν μείνει 10 ανοικτά και στη δεύτερη στοίβα τα υπόλοιπα 10 κλειστά φύλλα θα αναποδογυρίσουν και θα γίνουν ανοικτά.

I hear and I forget. I see and I remember. I do and I understand.
--Confucius

Σχολιάστε το γρίφο


Πίσω