Λύση :

Λέγεται πως μια παρόμοια εικόνα έδειξαν σε 5χρονα παιδιά και το 90% απάντησε πως πηγαίνει προς τα αριστερά. Στην ερώτηση γιατί νομίζεις πως πηγαίνει προς τα αριστερά, απάντησαν: Γιατί δεν φαίνεται η πόρτα που μπαίνεις μέσα!

No man really becomes a fool until he stops asking questions.
--Charles Steinmetz

Σχολιάστε το γρίφο


Πίσω