Λύση :

Υποδείξεις:

1) Αντί να προσπαθήσετε να προσδιορίσετε από την αρχή τις ερωτήσεις, αρκεστείτε στο να προσδιορίσετε τις πιθανές απαντήσεις της κάθε ερώτησης. Κάντε έναν πίνακα με τους έξι δυνατούς συνδυασμούς ιδιοτήτων των τριών Σοφών και δίπλα γράψτε τις επιθυμητές απαντήσεις για κάθε αριθμό ερώτησης. Τον Τυχαίο δεν μπορούμε να τον αναγκάσουμε να απαντήσει da ή ja, γι αυτό θα πρέπει να εξετασθούν και τα δύο ενδεχόμενα.

2) Όσο λιγότερες ερωτήσεις απευθυνθούν στον Σοφό που είναι ο Τυχαίος τόσο το καλύτερο. Η πρώτη ερώτηση αναπόφευκτα μπορεί να απευθυνθεί στον Τυχαίο. Επειδή δεν έχουμε την πολυτέλεια να κάνουμε και δεύτερη ερώτηση στον Τυχαίο, θα πρέπει βάσει της πρώτης απάντησης να απευθύνουμε τη δεύτερη ερώτηση σε κάποιον που δεν μπορεί να είναι ο Τυχαίος.

3) Οι τρεις ερωτήσεις δεν φτάνουν για να προσδιορίσουμε τι σημαίνουν τα da και ja και ταυτόχρονα τις ιδιότητες των Σοφών. Έτσι θα πρέπει να καταλήξουμε στις ιδιότητές τους από τον συνδυασμό των τριών απαντήσεων που θα πάρουμε. Τα δύο είδη των πιθανών απαντήσεων (da ή ja) οδηγούν σε οκτώ διαφορετικούς συνδυασμούς των τριών απαντήσεων. Ο κάθε συνδυασμός απαντήσεων θα πρέπει να καταλήγει σε έναν μόνο συνδυασμό ιδιοτήτων των Σοφών. Αφού οι συνδυασμοί ιδιοτήτων των Σοφών είναι έξι, κάποιοι συνδυασμοί ιδιοτήτων αντιστοιχούν σε περισσότερους από έναν συνδυασμούς απαντήσεων.

4) Η πρώτη ερώτηση προφανώς θα απαντηθεί με da ή ja. Για κάθε μία από αυτές τις απαντήσεις θα πρέπει η δεύτερη ερώτηση να απαντιέται με da ή ja. Και για κάθε μία από αυτές τις απαντήσεις θα πρέπει η τρίτη ερώτηση να απαντιέται με da ή ja.

5) Θα πρέπει τώρα να προσδιορίσουμε έναν τύπο ερωτήσεων ο οποίος θα δίνει κάποια χρήσιμη πληροφορία, παρόλο που δεν ξέρουμε αν ο Σοφός που ερωτάται είναι ο Ειλικρινής ή ο Ψεύτης (για τον Τυχαίο δεν θα ισχύει) και παρόλο που δεν ξέρουμε τι σημαίνουν τα da και ja. Αν προσδιορίσουμε αυτόν τον τύπο της ερώτησης, μπορούμε να τον χρησιμοποιήσουμε με μικρές αλλαγές μέχρι το τέλος.

6) Προσπαθήστε να διατυπώσετε μια ερώτηση που θα περιλαμβάνει μία Συνθήκη η οποία αν είναι αληθής να παίρνουμε πάντα την απάντηση da, ενώ αν είναι ψευδής να παίρνουμε πάντα την απάντηση ja. Υπενθυμίζω πως αυτό θα ισχύει μόνο στην περίπτωση του Ειλικρινή και του Ψεύτη.

7) Ένας σχετικά απλός τύπος ερωτήσεων που λειτουργεί, είναι να απευθύνουμε στον Σοφό την ερώτηση: «Αν ισχύει η Συνθήκη τότε θα μου απαντήσεις da;». Η απάντηση που θα πάρουμε εξετάζεται από τον Σοφό σε δύο επίπεδα: ένα ως προς την αλήθεια της Συνθήκης και ένα ως προς το αν η απάντησή του θα είναι da. Συγκεκριμένα η συλλογιστική του Σοφού θα έχει ως εξής:
1ο Επίπεδο: Είναι η Συνθήκη αληθής; ναι / όχι. Ο Σοφός αντιστοιχεί το ναι ή το όχι με da ή ja. Αν λέει αλήθεια διατηρεί την προσωρινή του απάντηση, αλλιώς την αλλάζει.
2ο Επίπεδο: Η προσωρινή του απάντηση είναι da; ναι / όχι. Αντιστοιχεί το ναι ή το όχι με da ή ja. Αν λέει αλήθεια απαντάει αυτό που βρήκε, αλλιώς απαντάει το αντίθετο.
Δηλαδή ο Ψεύτης θα αλλάξει την απάντησή του δύο φορές και θα καταλήξει να απαντήσει αυτό που απάντησε και ο Ειλικρινής. Επίσης αν η Συνθήκη είναι αληθής παίρνουμε πάντα την απάντηση da, ενώ αν είναι ψευδής παίρνουμε πάντα την απάντηση ja.

Με τα παραπάνω συμπεράσματα μπορούμε τώρα να φτιάξουμε έναν πίνακα που θα περιλαμβάνει τις κατάλληλες ερωτήσεις. Η δεύτερη και η τρίτη ερώτηση εξαρτώνται από την προηγούμενη απάντηση του Σοφού. Από την πρώτη απάντηση βρίσκουμε ποιος Σοφός δεν είναι ο Τυχαίος (όχι Τ). Από τη δεύτερη απάντηση βρίσκουμε την ιδιότητα του Σοφού που ρωτήθηκε (Ε=Ειλικρινής, Ψ=Ψεύτης). Από την τρίτη απάντηση βρίσκουμε την ιδιότητα όλων των Σοφών, οι οποίες καταγράφονται στην τελευταία στήλη.

1) Στον Β: Αν σε ρωτήσω αν ο Α είναι ο Τυχαίος θα μου απαντήσεις da; da 2) Στον Γ (όχι Τ): Αν σε ρωτήσω αν είσαι ο Ειλικρινής θα μου απαντήσεις da; da 3) Στον Γ (Ε): Αν σε ρωτήσω αν ο Β είναι ο Τυχαίος θα μου απαντήσεις da; da Γ=Ε, Β=Τ, Α=Ψ
ja Γ=Ε, Β=Ψ, Α=Τ
ja 3) Στον Γ (Ψ): Αν σε ρωτήσω αν ο Β είναι ο Τυχαίος θα μου απαντήσεις da; da Γ=Ψ, Β=Τ, Α=Ε
ja Γ=Ψ, Β=Ε, Α=Τ
ja 2) Στον Α (όχι Τ): Αν σε ρωτήσω αν είσαι ο Ειλικρινής θα μου απαντήσεις da; da 3) Στον Α (Ε): Αν σε ρωτήσω αν ο Β είναι ο Τυχαίος θα μου απαντήσεις da; da Α=Ε, Β=Τ, Γ=Ψ
ja Α=Ε, Β=Ψ, Γ=Τ
ja 3) Στον Α (Ψ): Αν σε ρωτήσω αν ο Β είναι ο Τυχαίος θα μου απαντήσεις da; da Α=Ψ, Β=Τ, Γ=Ε
ja Α=Ψ, Β=Ε, Γ=Τ

Follow me, the wise man said, but he walked behind...

Σχολιάστε το γρίφο


Πίσω