Λύση :

Όσο μικρά κι αν είναι τα τμήματα αυτά, δεν επιτρέπεται να ενώσουμε δύο σημεία που βρίσκονται διαγώνια μεταξύ τους σε σχέση με τις πλευρές του τετραγώνου, γιατί τότε δεν θα ήταν η γραμμή μας παράλληλη με κάποια πλευρά του. Έτσι ενώ αυτό το απειροελάχιστο τμήμα της διαγωνίου θα είχε μήκος π.χ. ρίζα 2 μονάδες μέτρησης, εμείς θα αναγκαζόμασταν να ενώσουμε την αρχή και το τέλος του με δύο κάθετα μεταξύ τους τμήματα συνολικού μήκους 2 μονάδων.
Αρα όσο και να μοιάζει η γραμμή μας με τη διαγώνιο του τετραγώνου, στην πραγματικότητα δεν ταυτίζεται με αυτήν, γιατί είναι μια τεθλασμένη γραμμή.

I hear and I forget. I see and I remember. I do and I understand.
--Confucius

Σχολιάστε το γρίφο


Πίσω