Λύση :

Το λάθος βρίσκεται στην 6η γραμμή όπου απαλείφεται ο όρος (α-β). Για να γίνει αυτό πρέπει να διαιρεθούν και τα δύο μέλη της ισότητας με τον όρο (α-β). Επειδή όμως εξ υποθέσεως α = β, σημαίνει πως πρέπει να διαιρέσουμε με το μηδέν, πράγμα αδύνατον.

Focus on the solution, not the problem.

Σχολιάστε το γρίφο


Πίσω