Λύση :

Η περιγραφή της διαδικασίας είναι σωστή, αλλά περιορίζεται σε ένα χρονικό διάστημα στο οποίο ο Αχιλλέας όντως βρίσκεται πίσω από τη χελώνα. Συγκεκριμένα, αν ο Αχιλλέας φτάνει τη χελώνα σε χρόνο t, η διαδικασία με τις αποστάσεις περιγράφει την κατάσταση με όλο και μικρότερα χρονικά διαστήματα που το σύνολό τους τείνει να φτάσει το t αλλά δεν το φτάνει ποτέ.
Το παράδοξο λύνεται όταν αναπόφευκτα θα έρθει ο χρόνος t, μετά τον οποίο ο Αχιλλέας θα ξεπεράσει τη χελώνα.

My mind is my own church.
--Thomas Paine

Σχολιάστε το γρίφο


Πίσω