Λύση :

Το ρολόι του σχολείου είχε διαφορά 2:30 - 20' = 2 ώρες και 10 λεπτά από το ρολόι του σπιτιού του.
Επειδή και τα δύο ρολόγια έδειχναν τη σωστή ώρα πρέπει να βρούμε την ώρα εκείνη της οποίας η κατοπτρική της, δηλαδή η συμμετρική της ως προς τον κάθετο άξονα, θα διαφέρει κατά 2 ώρες και 10 λεπτά.
Το μόνο ζευγάρι ωρών που πληροί αυτές τις προϋποθέσεις είναι οι ώρες 4:55 και 7:05.
Τα ζευγάρια 10:55 - 1:05 και 11:25 - 1:35 δεν δίνουν ρεαλιστικές ώρες σχολείου. Το δεύτερο μάλιστα έχει και το πρόβλημα που παρουσιάζεται στη συνέχεια.
Το ζευγάρι 5:25 - 7:35 δεν είναι κατοπτρικό γιατί οι ωροδείκτες δεν βρίσκονται ακριβώς πάνω στο 5 και στο 7, με αποτέλεσμα τα σωστά ζευγάρια να είναι 4:25 - 7:35 ή 5:25 - 6:35 τα οποίο δεν απέχουν μεταξύ τους κατά 2 ώρες και 10 λεπτά.
Έτσι η μόνη ρεαλιστική λύση είναι να έφτασε στο σχολείο στις 7:05 + 20' = 7:25.

I hear and I forget. I see and I remember. I do and I understand.
--Confucius

Σχολιάστε το γρίφο


Πίσω