Λύση :

Πιέστε δυνατά με το δάκτυλό σας το νόμισμα Β και σπρώξτε απότομα με το άλλο χέρι το νόμισμα Γ ώστε να πέσει με φόρα πάνω στο Β. Η κινητική ενέργεια του Γ θα μεταφερθεί διαμέσω του Β στο Α και το τελευταίο θα μετακινηθεί αρκετά ώστε να δημιουργηθεί χώρος για να τοποθετήσετε το Γ ανάμεσά τους.

I hear and I forget. I see and I remember. I do and I understand.
--Confucius

Σχολιάστε το γρίφο


Πίσω