Λύση :

Μπορείτε εύκολα να υπολογίσετε πως για μονό αριθμό απαντήσεων παίρνετε μονή βαθμολογία, ενώ για ζυγό αριθμό απαντήσεων παίρνετε ζυγή βαθμολογία.
Αν απαντήσετε και στις 10 ερωτήσεις, οι βαθμολογίες που σας προβιβάζουν είναι οι: 6, 8, 10.
Αν απαντήσετε σε 9 ερωτήσεις, οι βαθμολογίες που σας προβιβάζουν είναι οι 5, 7, 9.
Τη στιγμή που θα έχετε απαντήσει σε 9 ερωτήσεις αν απαντήσετε σωστά και στη 10η ερώτηση απλώς θα ανεβάσετε τον βαθμό σας κατά 1 χωρίς όμως να αλλάξετε την κατάσταση προβιβασμού σας (αν είστε κάτω από 5 θα παραμείνετε κάτω από 5 ενώ αν είστε πάνω θα παραμείνετε πάνω). Αν όμως απαντήσετε λάθος στη 10η ερώτηση και ο βαθμός σας μέχρι εκεί ήταν 5, με τη 10η ερώτηση θα γίνει 4 και θα κοπείτε.
Συνεπώς τη μέγιστη πιθανότητα επιτυχίας τη δίνουν οι 9 απαντήσεις.
Αποδεικνύεται πως παρόλο που οι 5 απαντήσεις δίνουν αντίστοιχα μεγαλύτερη πιθανότητα επιτυχίας από τις 6 και οι 7 απαντήσεις δίνουν μεγαλύτερη πιθανότητα επιτυχίας από τις 8, η αύξηση της πιθανότητας από τις 6 στις 7 απαντήσεις και από τις 8 στις 9 είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη μείωσή της και γι αυτό συμφέρει να συνεχίσετε να απαντάτε μέχρι και την 9 ερώτηση.

Science is to see what everyone else has seen but think what no one else has thought.
--Albert Szent-Gyorgyi

Σχολιάστε το γρίφο


Πίσω