Λύση :

Ο φρουρός περιμένει σαν απάντηση τον αριθμό των γραμμάτων της λέξης που λέει. Έτσι η σωστή απάντηση στο "δέκα" είναι "τέσσερα".

We do not see things as they are. We see things as we are.
--Anais Nin

Σχολιάστε το γρίφο


Πίσω