Λύση :

Θα είναι τα φώτα Νο 1, 4, 9, 16, 25, 36, κλπ., δηλαδή όλα τα τέλεια τετράγωνα μέχρι τον αριθμό 1000.
Ο λόγος είναι ο εξής: Κάθε φως αλλάζει κατάσταση τόσες φορές όσες και ο αριθμός των διαιρετών του. Π.χ. οι διαιρέτες του φωτός Νο 14 είναι οι 1, 2, 7, 14, δηλαδή τέσσερις. Οι περισσότεροι ακέραιοι έχουν άρτιο αριθμό διαιρετών γιατί κάθ' ένας διαιρέτης έχει και το ζευγάρι του, που το γινόμενό τους μας δίνει τον ζητούμενο αριθμό. Ζευγάρι επίσης αποτελούν για κάποιον αριθμό n, οι διαιρέτες του, 1 και n. Έτσι εάν το φως Νο 14 ξεκίνησε σβηστό, μετά από άρτιο αριθμό αλλαγών της κατάστασής του θα καταλήξει και πάλι σβηστό.
Εξαίρεση σ' αυτόν τον κανόνα αποτελούν οι αριθμοί που έχουν κάποιον διαιρέτη που αν πολλαπλασιαστεί με τον εαυτό του μας δίνει τον αριθμό. Έτσι π.χ. ο αριθμός 9 έχει για διαιρέτες τους 1, 3, 9, δηλαδή περιττό αριθμό διαιρετών. Οι αριθμοί αυτοί λέγονται τέλεια τετράγωνα και τα αντίστοιχα φώτα τους που ξεκινάνε σβηστά καταλήγουν αναμμένα.

I don't believe there are any lazy people just some that are currently uninspired.
--Zig Ziglar

Σχολιάστε το γρίφο


Πίσω