Λύση :

Χρειάζεται να παίξει μόνο τρεις στήλες. Στην πρώτη θα βάλει όλα τα σημεία "1", στη δεύτερη όλα "Χ" και στην τρίτη όλα "2". Η νικητήρια στήλη σε 13 αγώνες θα έχει τουλάχιστον πέντε φορές το σημείο 1 ή Χ ή 2.

Focus on the solution, not the problem.

Σχολιάστε το γρίφο


Πίσω