Λύση :

Η ηλικία του είναι 44 ετών.
Το τετράγωνο της ηλικίας του είναι: 44^2 = 1936
1936 + 44 = 1980. Αρα το Συνέδριο έγινε το 1980.
Αν ήταν μικρότερος ή μεγαλύτερος από 44 ετών, το Συνέδριο θα γινόταν το έτος 1892 και κάτω ή το έτος 2070 και πάνω. Οπότε όλες οι υπόλοιπες λύσεις αποκλείονται ως μη ρεαλιστικές.

Don't judge those who try and fail. Judge only those who fail to try.

Σχολιάστε το γρίφο


Πίσω